הרב צבי שטיינמן זצ"ל

 רב המושבה (תרפ"ח – תש"ז)

הרב צבי שטיינמן נולד בשנת 1864 בעיירה לבדוב אשר בליטא. הוא למד במשך מספר שנים בישיבת וולוז'ין המפורסמת שהייתה אז הישיבה הגדולה והחשובה ביותר בעולם היהודי , והוסמך לרבנות ע"י הנצי"ב – רבי נפתלי צבי יהודה ברלין שהיה ראש הישיבה.
לאחר נישואיו גר בעיירה סמרגון אשר בליטא ולמד שם בישיבה כאברך ולאחר מכן כיהן שם במשך מספר שנים כראש ישיבה. הרב היה תלמיד חכם ומתמיד גדול , והש"ס שהיה לו בביתו היה מלא הערות והארות בכתב ידו. כמו כן הוא כתב חידושי תורה בחוברות "יגדיל תורה" אשר כל גדולי ישראל כתבו בחוברת זו את חידושי תורתם.
מרן הרב אברהם יצחק כהן קוק למד אף הוא בבית המדרש בסמרגון והרב שטיינמן היה מדבר איתו בלימוד.
לאחר מכן התמנה הרב שטיינמן כרבה של ניז'ני נובגורוד אשר ברוסיה , שהייתה עיירה גדולה על גדות הוולגה. הוא היה אהוב ומקובל על כל יהודי העיר. סבר פניו היה תמיד נעים והאיר פנים לכל אדם והייתה זו הנאה לשוחח איתו.
כיהן כרבה של ניז'ני נובגורוד במשך כעשרים שנה.
כמו כל היהודים הוא סבל ביותר תחת השלטון הקומוניסטי וכפי שהוא כתב בעצמו,היו אלה חיים של חורבן ושממון,מהומה ואפיסת כוחות , המיסים והארנונות התרבו מיום ליום כמו כן גם מחירם של כל צרכי בני האדם .
החיים הרוחניים תחת השלטון הקומוניסטי היו במצב חמור ביותר וחינוך הדור הצעיר חייב היה להיות דווקא ע"י מורים מן האדום האדום הזה. למודי דת לנערים נאסרו בתקיפות רבה .
לאחר מאמצים גדולים , הצליח הרב צבי לצאת מרוסיה ועלה לא"י בשלהי חודש מנחם אב תרפ"ה 1925.
בבואו לארץ גר בת"א,ישב ולמד וכתב משלים אותם רצה כפי הנראה לפרסם.
בשנת תרפ"ו נבחר לכהן כרבה של יבנאל בגליל התחתון.אולם הוא לא קיבל את המשכורת אשר הובטחה לו,הן ע"י הועד הלאומי בירושלים והן ע"י ועד המושבה יבנאל,ומצב פרנסתו היה קשה ביותר.
באחד הימים כאשר רעייתו הרבנית מנוחה נסעה לרופא בת"א,הוא ישב בביתו זמן רב ולמד, לאחר מכן הוא רצה להתנער קצת ויצא מן הבית. דקות ספורות לאחר שיצא מן הבית , היתה רעידת אדמה גדולה בצפון הארץ והקיר אשר לידו ישב דקות אחדות קודם לכן ,התמוטט ונפל על השולחן אשר עליו היה יושב. ברור שאילו היה יושב באותו זמן ליד השולחן,היה נפגע באופן קשה.לאחר מקרה זה עזב הרב את המושבה יבנאל וחזר לת"א.
בהשתדלותם של מחותנו הגאון ר' איסר זלמן מלצר שהיה מגדולי התורה שבדור וראש ישיבת "עץ חיים"
בירושליים,וכן מרן אברהם יצחק הכהן קוק רבה הראשי של א"י הוא נבחר לכהן כרבה הראשי של העיר רחובות,במשרה זו כיהן הרב במשך כעשרים שנה.
הרב צבי שטיינמן זצ"ל נפטר ביום ה' בשבט תש"ז ומקום מנוחתו בבית העלמין ברחובות.

דילוג לתוכן