הדרכת כלות ומקוואות

מקוואות

אחד השלבים לחופה ולקבלת תעודת הנישואין
הוא הדרכת הכלות וטבילה במקווה

הדרכת כלות

בתום הרישום, תופנה הכלה להדרכה אישית.
נוהל הרה"ר לישראל מחייב הדרכה בסיסית כחלק מאישור תיק נישואין.
ההדרכה מעניקה לזוג כלים לחיי זוגיות טובים ומאושרים יותר.
בסיום ההדרכה יינתן אישור בכתב עבור רשם הנישואין, והפנייה למקווה.

טבילה במקווה

">מקוואות הם מוסדות הכרחיים בכל ישוב יהודי בעל אוכלוסייה דתית.
מִקְוֶה הוא מאגר של מים שאינם שאובים, אשר נועד לאפשר לאיש או אישה יהודיים
לקיים את מצוות הטבילה בכדי להיטהר ממצבי טומאה שונים

דילוג לתוכן