בתי כנסת

בתי כנסת
עיגולים כחלק מהלוגו

מחלקת
בתי כנסת

רשימת בתי הכנסת ברחובות

להלן רשימת בתי הכנסת המעודכנת נכון לתאריך 01/09/22
כל גבאי בית כנסת אשר שם הבית כנסת שלו לא מופיע ברשימה הנ"ל, ומעוניין לפרסם באתר המועצה הדתית רחובות

שם בית כנסתנוסחכתובת בית הכנסתשם גבאינייד גבאי ראשיכתובת גבאי ראשיכתובת אי מייל גבאי ראשיפרטי רב בית הכנסת
אבות ובניםישראלהגליל 18 רחובות יוסי מידן 053-226-44-72 עין התכלת 5 רחובות yossi.medan@gmail.com אין רב לבית הכנסת
אביר יעקבספרדימבצע ליטני 10 רחובותשחר שמיר052-6-999-609מעפילי האגוז 12/15 רחובותsshahar10@gmail.comהרב דורון בבאי / 054-451-1662
אגודת אחים כפר גבירולתימן בלדידוד אלעזר 24 רחובותאקוע מרדכי052-420-76-31יהונתן 53 רחובותamoti2005@walla.com0535999136 הרב יוסי צברי
אהבה ואחוהספרדי דרך יבנה 32 רחובותיחזקאל בוקר050-8547739המרגנית 1 רחובות8549739@gmail.comהרב יהודה כהן / 052-764-68-17
אהבת חינםספרדינורדאו(מקלט ביה"ס בית יעקב) רחובותיוסף אדרי052-44-61-668מרים מזרחי 12 / ג' רחובותyosiadria1973@gmail.comהרב אברהם הלוי / 052-27-60-82910
אהבת ישראלאשכנזחפץ חיים 26 רחובותגרשון מילר 054-777-43-24ברוש 28 רחובותgershon.miller972@gmail.com הרב נח גרינפלד מאור יוסף 17א רחובות 0506282069
אהבת ישראלתימןההסתדרות 32 רחובותמשה צברי054-60-66-839טרומפלדור 14 רחובותzbrymsh7@gmail.comהרב משה צברי
אהל יוסףתימןהרב זכריה מדר 10, רחובותאילן קרוה050-9414364barzilay@weizmann.ac.il
אהל יצחקישראללח"י 36 (ביה"ס אמי"ת בנות) רחובותשמואל לאופר052-423-888-1יוסף וינר 7/4 רחובות laufers1981@gmail.com
אהל שיאשכנזמלצר 9 רחובותאריה ליכט 089476021 054-5971112מלצר 5 רחובותbinen10@gmail.comהרב שלום אלדר
אהל שרה הגדולאשכנזבנימין 45 רחובותמשה גנץ054-49-49-339הרשנזון 47/11 רחובותmogants@gmail.com
אוהל בלההאשכנזאהוד דולינסקי 2 רחובותצבי לוטן050-723-50-14לוסטרניק 17 רחובותlotan65@gmail.comהרב דוד גיל לוסטרניק 3 רחובות 0522706458
אוהל דבורהישראלההגנה 66 רחובותזכי ליבי052-36-47-225יהלום 42 רחובותzaky.libi@gmail.comהרב מלכיאל יוסף
אוהל חייםישראלהרצל 148 רחובותהרב אברהם פוס054-84-40-790מרים מזרחי 1/1 רחובותnadavko41@gmail.com הרב יוסף שליט
אוהל ישראלספרדימגיני הגליל 50 רחובותאביתר כהן050-77-80-711נתיב הל"ה 38 רחובותohel99@gmail.comהרב מרדכי פיינה גורודסקי 33/29 רחובות 0506616637
אוהל מנחםחב"דכהנמן 22 שכונת המדע רחובותהרב ישראל ביינדמן052-752-7770פרופסור יהודית בירק 7 רחובותyisrael@chabadrehovot.co.il
אוהל סיניתימןדוד כוכבי(צמוד לביה"ס סיני) רחובותדוד עדני054-333-48-68דרך יבנה 9 רחובותMoti33041@gmail.comהרב ירוחם עמרני
אוהל רחלתימן שאמימנשה קפרא 17 רחובותאופיר מדהלה050-302-44-57רמבם 84 רחובות
אוהל שמעוןספרדי ירושלמיאידלבאום משה 3 רחובותזיו רפאל כהן526793915מקס שיין 4/8 רחובותajzco87@gmail.comהרב אופיר אפרים שמיר גולדה מאיר 1/3 רחובות 0525550654
אוהל תורהספרדאחד העם 24 רחובותרוט ישראל054-4945270ויצמן 28/5 רחובותrot.israel@gmail.com הרב אלכסנדר ירט 0528308138 אליהו גלזר 3/1 רחובות
אחוזת הנשיאספרדיכרמל 72 רחובותיוסף רוזן050-627-91-52contact@achuzat.co.ilהרב מאור דוד כהן / 050-3444-770 / כרמל 32 א'
אור דוד (סוכת שלום)תימןברזילי 14 רחובותהרב דניאל צעידי052-71-70-144ברזילי 14 רחובותdanielzaedy@gmail.comהרב דניאל צעידי משה ברזילי 14 רחובות
אור החיים והשלום לעולי בבלספרדמורן 1, רחובותציון בן לולו054-9789251הארז 10 רחובותzionbu180@gmail.comהרב אילן בנגי 0527678757 דוד אלעזר 6 רחובות
אור יצחקספרדשטיינברג 9 רחובותהרב יצחק חלימי054-49-45-930עזרא 43/5 רחובותeliyau52@gmail.com עזרא 43/5 רחובות /0544945930 הרב יצחק חלימי
אור לגילספרדי ירושלמישוהם 2 רחובותאליהו לוגסי052-2492105שוהם 26 רחובותsamisabag10@gmail.comהרב ישראל ביבי
אור לשמשוןתימן שאמיהחרצית 10 רחובותצדוק מדהלה054-99-99-555פנחס מוקסי 13 רחובותzadok.madhala@elbitsystems.comהרב שרון נחשוני 0525529977 פנחס מוקסי 50 רחובות
אור נתנאלירושלמיגד פיינשטיין 10 שוק סיטונאי רחובותשלמה ורסנו052-884-99-44העלייה 5/14 רחובותversano101@gmail.comהרב שמעון יצחק / 050-414-69-32
אורה ושמחהאשכנזסמטת חזית הדרום 1פינת הרב דוד ישראל רחובותיהודה גרין 050-621-20-18עמיחי קליבנר 2 רחובות
אורח החייםספרדמבצע ליטני 8 (מאחורי בר-כל) רחובותחיים איפרגן050-62-76-443haimifergan177@gmail.com
אחדות ישראל חי רצוןתימןכנרת 5 רחובותשריה שרעבי052-462-44-62ההגנה 23/7 רחובותsrayaofra@gmail.com
אלפסימרקואיהתחיה 1 רחובותזגורי מאיר מישל050-62-78-405מנשה קפרא 55michel.zagoury1959@gmail.comהרב שמעון הלוי
אמרי נעםתימן שאמימגיני הגליל 50 רחובותיובל מרחבי052-927-53-36נתיב הל"ה 25 רחובותmerhaviy@gmail.comהרב יוסף מלכיאל
אשל אברהםמרוקובנימין 9 רחובותדוד אבוחצירא052-799-41-90מראור יוסף 25א' רחובותarye27@walla.com
בית אברהםספרדבארי 23 רחובותעוזי סלנט
בית אהרןתימן שאמישבזי 16 רחובותהרב מרדכי שרעבי058-660-16-17הרב יוסף משולם 3 רחובותmord945@gmail.comהרב נתן שרעבי זכריה משה 4 רחובות
בית אל מבצע ליטני 9 רחובותיוסף עזר054-792-33-48דב הוז 6 רחובותezeryosef101@gmail.comהרב גולן מדמון נגארה 35 רחובות 0509085737
בית אליעזרישראלמילר 8 רחובותיצחק רובין פלור 050-51-09-621robert.fluhr@weizmann.ac.il
בית אריאלישראלחכמה ודעת 1 רחובותד"ר שול054-644-10-40יהלום 47 רחובותshull012@gmail.comהרב נחום הייזמן 0504115888 בר אילן 8 רחובות
בית ברוךספרדההגנה 46 רחובותעקיבא ליכטישנטייןגוש עציון 21/11 רחובות
בית היימפלדישראל????טוביה שפרכר054-999-41-75בר אילן 19ב רחובותmosheroth@neto.net.ilהרב מאיר ברקוביץ מרים מזרחי
בית המשיח 770הרצל 208 רחובותאפרים קפרא052-696-1-770efraimkapara770@gmail.com
בית זלצרהבעש"ט 22 רחובותדוד יערי 052-5773287dydya@013.net
בית חב"ד אזור דרך יבנהספרדגלוסקין 4 רחובותיוסף גולד052-8-555-796מוסקוביץ' 12/15 רחובותchabadgold77@gmail.comהרב יוסף גולד
בית חת"םאשכנזשקולניק 1,כניסה א' רחובותאברהם בלוך054-9579271ההגנה 23/5 רחובותatblock@gmail.comהרב שלמה אשנברג 0548431515 עזרא 19/3 רחובות
בית מדרש אור ושםספרדי ירושלמישיזף 13 רחובותאברהמי אברהם052-669-4558השקמה 18 ת.ד : 8686 רחובותor_vashem@walla.com
בית מדרש בר שאולהרב קובר054-88-72-784
בית מדרש גבוהמרים מזרחי 8 רחובותצבי בוימל050-4111141נורדאו 1/7 רחובותsaraboimel@gmail.comהרב רובין הכהן מרים מזרחי 0504180556
בית מנחםאשכנזהר ציון 4 רחובותהרב משה טברדוביץ'054-6-917-770הר הצופים 29/1ב רחובות moshtv@gmail.comהרב משה
בית שפיראישראלהרצל 148 רחובותהנדלר אברהם050-624-80-56רמבם 83/8 רחובותhendler0100@gmail.comהרב נחמן ארנרייך וינר יוסף 7/12 רחובות 0524896481
בני תורהתימן שאמימנוחה ונחלה 3 רחובותהרב נחמיה ניסים052-769-62-61עזרא 41/3 רחובותs9454482@gmail.com הרב ששון ניסים נורדאו 8 רחובות 0527652587
בניין עולםספרדיגבריאלוב 20 רחובותאברהם וונדמגין055-6784-324הבנים 19/5 רחובותmdr0556784@gmail.comהרב יורם וואסה
בר אילןבר אילן 12 רחובותדוד ביטון050-283-08-98מגיני הגליל 20 רחובותdavidbit@gmail.comהרב דניאל ויצמן / 052-540-5-103
ברית יוצאי תוניסתוניסאיבית ספר מעלות משולם החדשאבנר אוזן052-395-9985מגיני הגליל 12 רחובותmakor.hash@gmail.com
ברכת אברהםתימןכובשי החרמון 10 רחובותאלעד מדמון / כפיר אריה / ניר אשואל 0529202329 050-444-18-21/ 0527773551כובשי החרמון 19/5 רחובות מנשה קפרא 5/1 רחובות ירימהו 6 רחובותkfir251185@gmail.comהרב איתן אברהם נילי 23 רחובות 0507459090 הרב דוד דהרי עזרא 10/7 0527826600
ברכת ברוךחב"דבר לב 32 רחובותשמואל מנדלסון054-25-77022חיים לסקוב 3/2 רחובותshmuel@chabadrehovot.co.il
ברכת יוסףספרדימשה פורר 3 רחובותניסים פורטה054-4218-458חצב 4 רחובותnissimf@gmail.comהרב שחר מתנה
ברסלבוינר 2 רחובותמשה אלימלך050-410-0572שטיינברג 7 רחובות
גן דודספרדהפלמח"ח 2 רחובותויזל צבי050-419-43-70אמרי חיים 1 רחובותtzvivizel0@gmail.comהרב אשר שוורץ / 054-494-56-48
דוד בן ישיהרב צבי כהן
דורשי ה'מדאר 30 רחובות (למטה)אשר יעקבזון053-87-46-234ashery927@gmail.com
דניאל נתן ספרדיוייסבורג 7 רחובותאברהם ישעיהו בוקובזה054-8596989וייסבורג 7 רחובותab0556788873@gmail.comהרב אהרון בוקובזה וייסבורג 7 רחובות 0548484707
דרכי תורהחיש 8 רחובותניר לוי050-4140214maytallevi1122@gmail.com
האחים משולםתימן שאמיהרב יוסף משולם 12 רחובותעמנואל משולם050-553-47-38יוסף משולם 12 רחובותmeshulam8@gmail.com
הדר התורהתימןאברהם שמחי 1 רחובותשרעבי פנחס אייל דהרי 050-412-46-78 0533182188עזרא 54/5 רחובות t0504124678@gmail.com 0587360360 אברהם שמחי 5 הרב דוד שרעבי
הדר תורהמרקואיסירני 5 ביה"ס בית יעקב רחובותשרון תורג'מן052-52-611-10מרים מזרחי 2/26 רחובותst0525261110@gmail.comהרב יוחנן גבאי / 054-438-26-39
היובל הספרדיספרדי ירושלמילח"י 32 רחובותמשה בוחזיזה052-943-25-05התקומה 7 רחובותmoshe902@gmail.comהרב דוד מרציאנו / 052-766-73-59
היכל אריהספרדחיש 3 קומה למעלה רחובותעקיבא ליכטישנטייןגוש עציון 21/11 רחובות
היכל דודתימןהפרדס 2 רחובותיוסף קעטבי/ מנחם פאיז050-20-30-231 0524460736החבורה 17 רחובות / הפועל הצעיר 15 רחובות MENI_054@WALLA.COMהרב יעקב עובד עזרא 20 רחובות 0504129879
היכל דוד ושלמהספרדי אידלבאום משה 5 רחובותאריק ערפי052-9257183שיבולים 20 רחובות arikarf0911@gmail.comהרב עופר אברגיל טרומפלדור 9/5 רחובות 0506738109
היכל דוד עמוסספרדי ירושלמיכצנלסון 10 רחובותדניאל בר050-623-15-58לוסטרניק 10 רחובותdanielbar1000@gmail.comאבישי אטיאס - מדריך רוחני / 054-917-1310
היכל זרחאשכנזאמרי חיים 6 רחובותשמואל אייכנטל052-762-97-55יעקובזון 11 רחובותn0548428055@gmail.comהרב אברהם יצחק הכהן רובין
היכל משהירושלמימנוחה ונחלה 7 פינת יעקובסון רחובותשלמה אוזן050-866-51-91uzan11@walla.co.il
היכל שלומי כהן הי"דספרדיקלמן ביאלר 16 רחובותברוך ביטון053-5222205 קלמן ביאלר 9/3 רחובות bibi063@gmail.comהרב שינאור עקיבא הרב שאולי 3/5 רחובות 0547410770
היכל שלמהתימנירייפן 4 רחובותעמרם דהרי050-322-01-93רמב"ם 30 רחובות
המאיר לישראלספרדי מרוקאיבורוכוב 10ב רחובות גבריאל כהן 052-3417117אנילביץ 1 רחובותהרב מתן אפרייאט אנילביץ 12 רחובות 0504100136
המבשר משולמיתימן שאמיחזית הדרום 17 רחובותיגאל משולמי052-45-25-305yigalmes@walla.co.il
הספרדי חבצלת ספרדיהגליל 18 רחובותבנימין ויטורי522788412חושן 3 רחובותarye518@walla.com
הרב יוסף משולםהרב משולם 12 רחובותעמנואל משולם050-55-34-738
הר הצופים ספרדיהר הצופים 74 רחובותשאול יהושוע053-44-55-55-6הר מירון 8ב רחובותהרב יהושוע כהן 0527626127 ששת הימים 96 רחובות
הרי"ףמרוקאיגוש עציון 17 רחובותשמעוני מיכאל052-613-28-08סירני 44 רחובותmshimoni4@gmail.comהרב שלמה טובול / 055-66-322-98
ויזניץ רחובותחסידיביה"ס בית יעקב רחובותישראל יצחק ויזל058-9995468אמרי חיים 2 רחובותxx0583295468@gmail.comהרב יצחק שפיץ
זכרון יוסףשי עגנון 2 רחובותגיל פרץ054-84-96-111
זרגרוף050-69-11-033
חב"ד דוברי רוסיתחב"דנפתלי בן אפרים 1 רחובותאברהם ביטקין052-77-41-770חס"ם 13 / 27 רחובותbitkin770@gmail.comהרב יעקב דוד שמרייבסקי
חזון יחזקאלספרדיאברהם גולדברג 6 רחובותשמעון כהן050-85-22-22-8ויצמן 20/1 רחובות simon@helicon.co.ilהרב רפאל צבעוני 0524146580
חזון עובדיהספרדיזכריה מדר 39 רחובותמאיר בנישתי050-300-99-21עזרא 8 רחובותbenismeir@gmail.comהרב רביבו
חניכי הישיבותספרדיההגנה 46 רחובותיאיר שבתאי526480518וייסבורג 3/3 רחובותmoshe10dahan@gmail.comהרב יוסף מלכיאל
חניכי הישיבות בית שמואלירושלמיבנימין 32 רחובותאהרן בר חנין052-712-0997עזרא 9 רחובותaharon15381@gmail.comהרב מיכאל חסין / הרואה 5 / 050-412-13-50
חסדי אברהםמרגוליןאברהם טהרני054-77-17-372
חת"םשקולניק 1/ א' רחובותאברהם בלוך054-957-92-71הרב יוסף אייזנברג / 054-843-15-15
יאיריספרדמששוילי 2 רחובותהרצל כחלון050-55-44-283מנחם מששווילי 5/2 רחובותabcd163@walla.comהרב ירון אקילוב 0544648705 יגאל ידין 1/8 רחובות
יד לשביםתימן שאמישלום שוסיוב 2 רחובותאשר מנצור052-6064940AAMANZUR@GMAIL.COM 0548482048 מעפילי אגוז 22/5 הרב יוסף מלכיאל
יובל הספרדילח"י 36 רחובותמשה בועזיזי052-943-25-02
יודעי בינהכיכר החשמונאים 6(במקלט) רחובותהרב יואב מזרחי052-71-76-446daniela1748@gmail.com 0527176446 הרב יואב מזרחי
יחווה דעתמדאר 30 רחובותמאיר בנישתי050-300-99-21
יחדיוספרד יעקב מזרחי 5איתן בוטבול054-444-21-82שמשון צור 1 רחובותeitanb236@gmail.comהרב שחר שאער / 054-777-07-57
יוסף הצדיקחסידי ספרדיהרב דוד ישראל 36 רחובותאברהם משולם052-4312-532הרב דוד ישראל 36 רחובותavi0524312532@gmail.comהרב בני רביבו הרצל 140/7 רחובות 0559987733
ישועת ישראלתימן שאמישאול טשרניחובסקי 57 רחובותגרשון הכהן ישראל050-77-33-098הרשנזון 36/2 רחובותghisrael@gmail.com
ישיבה לצעיריםאשכנזהרא"ה 22 רחובותפלונצ'ק משה052-761-98-40אמרי חיים 2 /א 3 רחובות d4125516@gmail.comהרב נחום לבין
ישיבת הדרוםמשולבהגר"א 10 רחובותהרב דוד טברסקי052-74-00-740חיים ויטל 39/6 ירושליםtwerskyda@gmail.comחיים ויטל 39/6 ירושלים . הרב אביהוא בן יהודה 0504626964
ישרי לבמנשה קפרא 30 רחובותאברג'ל ירון055-2-770-136shiranabergel85@gmail.com
כולל פקודת אלעזרמשולבהרא"ה 16 רחובותחיים רייזמן052-714-74-50עזרא 36 ב' /22 רחובות7147450@gmail.comהרב ישי אבידן / 058-66-88-038
כולל שערי ציוןספרדינפתלי בן אפרים 2 רחובותישי לברון052-717-68-82מנשה קפרא 25 רחובותk052717688@gmail.comהרב ציון אשכנזי / 050-622-50-11
כפלח הרימון-עץ יוסףשבזי 26 רחובותניסים יוסף053-762-90-50משה מזרחי 4/2 רחובותyn05614@gmail.comהרב דאו הרואה 3 רחובות. הרב ניסים ניסים 0548897978
כתר הנחלתימן שאמינאג'רה 54 רחובותתם יונתן054-45-666-42שלום מלמד 2 רחובותyonatantam67@gmail.com
לב לאחיםמשולבהרב זכריה מדאר 31 רחובותיהודה שוורץ052-76-40-836מנשה קפרא 45/16 רחובותalichot.chaim@gmail.comהרב צבי שוורץ עזרא 36/11 רחובות
לומדי תורהספרדיעקובזון 3 רחובותאריה שיף0505-28-08-55עזרא 29 רחובותarik10160@gmail.comהרב חיים פרוינד / מרים מזרחי 1
למדני חוקיךתימןההסתדרות 22 רחובותמשה צברי050-412-91-61הפועל הצעיר 5/1 רחובותazriz1981@gmail.comמשה מרחבי ההסתדרות 28 רחובות 0526778124
מאור אברהםמשולבהרצל 112 רחובותאייל מעלם050-995-01-02hadereh123@gmail.comהרב אהרן מעלם
מאורי ישראלספרדיזבולון גרז 2 רחובותנתי סיטון050-406-28-28חזון איש 12 רחובותsitonati@gmail.comהרב שי ועקנין
מגן אברהםתימן שאמיפרישמן 3 רחובותהרב אברהם שעאר052-347-28-54פרישמן 5 רחובותraz.shaer@gmail.com
מגן אברהם תימן בלדייעקב מדהלה 16 רחובותידעי מרדכי054-44-53-738יצחק מדהלה 1 רחובותmnyr037@gmail.comהרב זכריה ידעי גולומב 3 רחובות 0547551044
מגן אברהם(עמותה)ספרדיאברבנאל 14 רחובותמוטי גזיאל/שמעון גואטה/שמואל כהן054-247-0-240/054-776-13-88/0527323654עפגין 4/11 רחובות משה מזרחי 2/14 רחובות moti.gaziel41@gmail.com 0528759691 זכריה מדר 13/15א הרב דניאל אסס
מגן אברהם(קוממי)תימןהרב דוד ישראל 66 רחובותיורם עדני/ שרמה מרדכי054-609-89-17 0547722208חיים ילין 2 רחובות אריה דולצין 18 רחובותyoramadani1@gmail.com
מגן דודתימןהרב דוד ישראל 26 רחובותישראל מרגלית052-29-53-935הרשנזון 1 רחובותraby.margalit@gmail.com
מדרש שלמהתימןאברהם בשארי 41 רחובותאיתן לולוי052-630-77-30אברהם בשארי 41 רחובות
מסורת אבותתימן בלדישקולניק 1 רחובותיאיר גיאת 2.אלון עורקבי 050-6370-419 2. 0532457715התחיה 11/2 רחובות 2. נורדאו 12 רחובותyairgiat26@gmail.comהרב ירוחם עמרני / 050-414-36-08
מקלט גני הדרמאור יוסף 27 רחובותעמוס רונן050-691-17-60ההגנה 46/11 רחובותamosironen@gmail.com
מרכז אברהם אשכנזמנוחה ונחלה 64 רחובותמנחם ויזל522995518סמטת רחל 4/7 רחובותmenahem.wiesel@gmail.comהרב ראובן פרינס / 050-44-74-740
מרכז קהילתי דתיש.בן ציון 1 רחובותעוז כהן054-80-74-235
מרכז קהילתי לתורה ולתפילה ע"ש יעקב ברמןקמפוס ישיבת הדרום רחובות524552383president@bermanshul.org
מרכז קהילתי רוחני "דוד בן ישי"צבי הורביץ 5 רחובותיהודה יעקובי542448825השקד 48 רחובותdavidbenyishay4447@gmail.comהרב צבי כהן 0524312499 בושמת 8 רחובות
משכן ברוךספרדחיש 5 רחובותעקיבא ליכטישנטייןגוש עציון 21/11 רחובות
משכן דודחיים מורי 8 רחובותאורי לוי050-9-784-983משה שטיין 1 רחובותuri1812@walla.co.ilבנימין כהן 0524235789 חיים מורי 8 רחובות
משכן יוסף בהנהלת עמותת נצח ישראל שערייםהרצל 108א רחובותשמשון שער050-55-44-275בר כוכבא 7/13 רחובותshish50@gmail.com הרב שמעון סעדי 0507555984
משכן ישראל יום הכיפורים 24 רחובותישראל גירחישאין טלפוןששת הימים 74 רחובותavis47@gmail.comהרב אברהם שיש ששת הימים 74 רחובות 0543106090
משכן משהספרדחיש 3 רחובותעקיבא ליכטישנטייןגוש עציון 21/11 רחובות
משכן שילהאפרים זקס 28 רחובותלוי יהודה050-53-93-090
משכן שלמה שיכון סלעיצחק משקה 11 רחובותשמעון מלכה524312505ששת הימים 100 רחובותdavid.m@ddpack.netדוד מלכה גזבר ששת הימים 98 רחובות 0502222570
משמעות אחת ויחידהמרוקו/ירושלמימרגולין 24 רחובותאהרן קריספין052-53-88-195סירני 6/1 רחובותmashmaut1v@gmail.comגבאי תמיר גרינברג 0504446099 יצחק שטיינבגר 7/23 רחובות
נוסח אחידספרדשהם 2 רחובותוייס יצחק052-29-22-607שהם 3 רחובותi240@bezeqint.netהרב יהושוא אודרברג / 050-695-8-664
נר ישראלדב לאוטמן 3 רחובותנתן אלמסי052-5556070הבעל שם טוב 5/2 רחובותalmasinatan@gmail.com
נתיבות שלוםתימן בלדימשה פורר 1 רחובותעפרוני שלום052-87-55-252 089351888נחום קסלמן 10/10 רחובותefronibinat@gmail.com
סוכת דודתימןכנרת 13 רחובותאביחי צברי052-27-69-701משה ברזילי 8 רחובותavis47@gmail.comמיכה בן ישעיהו אברהם שמחי 12 רחובות
עולים חדשיםאשכנזבר-כוכבא 18 רחובותדוד ספיר058-55-28-228
עוקשי זכריה ז"לתימן שאמימוגזח 1פינת אפריים זקס רחובותשלום חי עוקשי052-6-166-266אברבנאל 30 רחובות shalomuk5@gmail.comהרב שלום בן אשר אברבנאל 35
עזרא הסופרספרדימנוחה ונחלה 9 רחובותמשה ואזאנה524840366ההגנה 6/6 רחובותmirimalka555@gmail.comהרב בנימין יאיר אסולין 0527660711 יעקב מלכה 0527744017
עזרת אחים(הציבורי)תימןזרח שעובי 9 רחובותעזריקם יחיא052-52-50-361הגולן 12 רחובותazrikam_y1@walla.co.il
עטרת גבריאלירושלמיזכריה מדאר 30 רחובותגד שהרבני052-640-56-56זכריה מדאר 30 רחובותgadi@gadialw.comהרב מנחם יצחקוב
עטרת מרדכיספרדיזכריה מדר 31 רחובותראובן כהן052-60-59-802זכריה מדר 26 א' רחובות ruvenoni@gmail.comהרב יגאל אבן דנאן / 050-504-45-33
עטרת צביאברהם גולדברג 2 רחובות
עטרת רחלבנארי אברהם 3 רחובותאברהם אלימלך507610078סמטת החרוב 1 רחובותarielnezrit4@gmail.com0528996109 פנחס מוקסי 52 רחובות הרב אריאל ניזרית
עמודי אורמנוחה ונחלה 7 רחובותרונן דוד054-459-30-24מנוחה ונחלה 8/7 רחובותronenzipora49@gmail.comהרב נעם זוארץ 0527168324
ענף יוסףתימןהרב דוד ישראל 42 רחובות יהודה כרמי זוהר כהן054-61-20-332 0522448628 לוי אשכול 10/14 רחובות הרב דוד ישראל 48 רחובותzoharc5664@gmail.comהרב איל עמרם ברנר 4 רחובות 0503333062
עץ הדעתספרדימשה מזרחי פינת ישעיהו הנביא רחובותמויאל אברהם 524489300משה מזרחי 12/11 רחובות הרב אופיר אבוקסיס יחזקאל כהן 3/4 רחובות 0524239713
עץ חייםמדהלה 8 רחובותנפתלי חיים052-830-74-47
עץ חייםתימן בלדירמבם 78 רחובותכובשי רזיאל052-3333333הרשנזון 41/7 רחובותraz9000@gmail.com
עץ יוסףתימן בלדיאברבנאל 10 רחובותיוחאי גורש054-79-33-099התנאים 5 רחובותuziel9964@gmail.comהרב עוזיאל קדם שבזי 9/1 רחובות 0526928429
פאי אשכנזעזרא 35 רחובות יעקב וינטראוב / חיים טל052-3-957-903 / 054-9737445חיש 19 רחובות / מרים מזרחי 1 רחובותhaimtal26@gmail.comהרב אברהם ישראל רובין ההגנה 6/6 רחובות
פנינת אשר ע"י עמותת ביכנ"ס מעלות הדרנפתלי בן אפרים 1 רחובותעוזי ריטל052-4840812נפתלי בן אפרים 8/1 רחובותuzi.rittal@gmail.comגזבר יוסי פרץ נילי 6 רחובות
צעירי חב"ד לעולי צפון אפריקהמשולבגבריאלוב 20 רחובותאהרן דהן053-233-70-74פינקלשטיין 2 רחובותaharon9452@gmail.com
צעירי תימןדונדקוב 3 רחובותעוגן שמואל050-25-23-124
קהילת יעקבאשכנז ספרדאברהמסון 1 רחובותיוסף יניב058-741-666-5האגוז 2/18 רחובותyaniv12345098@walla.comהרב דב ויסברד 0528396474
קול יהודהתימן שאמימנשה קפרא 30 רחובותמחפוץ יאיר052-765-32-32מנדלי מוכר ספרים 4 /14 רחובותyairrr06@gmail.comהרב אפרים מחפוץ מנשה קפרא 30 רחובות 0508750373
קרעשטניף ספרדהגנה 33 רחובותעקיבא ליכטישנטיין052-7155013גוש עציון 21/11 רחובותbhk889@gmail.comמנחם ליכטנשטיין האגוז 26/4 רחובות 0527657452 הרב דוד משה רוזנבאום ההגנה 50/9 רחובות 089417937
רחובות שלי מניין אשכנזיספרדשדרות הקיבוצים 1 רחובותנועם הוטרר0506-579-388קאופמן 4/25 רחובותnoamhut22@gmail.com
רחובות שלי מניין ספרדישדרת הקיבוצים 1 רחובותרועי כהן050-4-777-890חיים קאופמן 6/30 רחובותroi.cohen321@gmail.comתומר עמנו 0546237559 מדר זכריה 3/25 רחובות
שבזיתימןהרב דוד ישראל 30 רחובותדורון כוכבי ישראל ברזילי 052-268-60-52הרב דוד ישראל 35 רחובות DORONKOHAVI@gmail.com 0504124678 עזרא 54/5 רחובות הרב פנחס שרעבי
שבזי נג'ארהתימןנג'ארה 51 רחובותיוסף ושדי054-999-31-71
שבט יהודהתימן שאמימנשה קפרא 3 רחובותהרב אביהוד050-462-69-64avby10@gmail.com
שבת אחיםירושלמיבתיה מקוב 18 רחובותמשה גינדי כהן058-5-11-22-03מאפו 4 רחובותgindid7@gmail.comהרב הלל כהן
שומר אמונים תימןנאג'רה 46 רחובותכהן משה052-7785145yosihgbi@walla.co.il
שונה הלכותאשכנזי חב"דהרצל 141 רחובותישראל קופצ'יק054-67-61-302הנוטר 12/5 רחובותmeir7700@gmail.comהרב יצחק ארד 0546427703 הגרא 13/1 רחובות. הרב מאיר ארד 0546427705 שי 7/2 רחובות
שיבת ציוןתימן שאמיפריגוזין 2 רחובותנתנאל קרואני053-48-73-774פריגוזין 2 רחובותnetanelk1977@gmail.com
שלום ורעותתימן שאמייום הכיפורים רחובותיואב ערג'י054-807-06-52מרבד הקסמים 43/1 רחובותyoavargi@gmail.com
שקד שמחת יחיאלמרוקאימרגולין 18 רחובותמאיר תורג'מן052-333-13-64שהם 33 רחובותMeir@aviem.co.ilהרב אבי לוי / 054-882-51-44
שמחת משהישיבת אמי"ת עמיחי רחובותדביר מונק 2' רועי עדני 0502533365 2' 054-55-11-696הפרטיזנים 15 רחובות 2' השומרים 51/4 רחובות dvirmu@gmail.com
שמעה תפילתיתימן שאמיהרב דמתי 9 כפר גבירול רחובותישראל מדהלה052-24-56-280פקיעין 3 רחובותavigal71@gmail.comחנניה מדהלה 0503411182 הרדוף 5/4 רחובות
שער אליעזרספרדההגנה 70 רחובותעקיבא ליכטישנטיין527155013גוש עציון 21/11 רחובות
שערי עוזיאלספרדיהתחיה 1 רחובותהרב עוזיאל דעי054-20-60-90-1הבעש"ט 13 רחובותuzieldei@gmail.comהרב עוזיאל דעי
שערי בנימיןמבצע ליטני 10 רחובותגדסי דוד050-3-4444-51הפועל הצעיר 16 רחובות gadasid@gmail.comהרב אושרי עזרא 0505351406 דולינסקי 13 רחובות
שערי הלכהוינר 2 רחובותשאער מלאכי050-98-23-115שטיינברג 5/2 רחובות s1599550520@gmail.comהרב אמיתי גדסי ההגנה 2/7 רחובות 0548400406
שערי חירותירושלמיההסתדרות-מקלט 56 רחובותאלכסנדר נתן050-2-338-700רשי 4 רחובות alex0502338700@gmail.comהרב דרור כהן דב הוז 5/3 רחובות 0545997118
שערי מתתיהוספרדימנשה קפרא 7 רחובות אריה דוידוב050-35-277-22מנשה קפרא 7 רחובותborochovy770@gmail.comמוטה גור 11/13א 0506904998 הרב יונתן בורוכוב
שערי ציוןיצחק משקה 29 רחובותמיכאל עזרי052-8888665שמעון דובנוב 61 רחובותyl15146@gmail.com
שערי ציוןתימן שאמירמב"ם 85 רחובותיואב לוי052-48-40-391yoavlevi9@gmail.com
שקד שמחת יחיאלמרגולין 18 רחובותמוטי טייץ052-8353786היהלום 39 רחובותMeir@aviem.co.ilמאיר תורגמן
תלמוד תורה הרא"םאשכנז ספרדנורדאו 16 רחובותבועז לובשיץ054-999-39-52עזרא 41/2 רחובותboazl583@gmail.comהרב משה גנצבורג הרואה 11/1 רחובות
תפארת אחיםמנחם רפאל 1 רחובותטיבי יואב 052-6567671וידר 10 רחובותdekelt3@walla.co.ilהרב רביד נגר
תפארת בחוריםתימן בלדימרגולין 22 רחובותיוני ערמי052-269-00-50מרגולין 16 רחובות armi100@walla.comהרב יצחק הלוי מהצרי / חיש 7/7 0508333211
תפארת ישראלספרדי- בבליאושרוב פינת טוכמן רחובותיחזקאל רביע052-2-909-549ששת הימים 61 רחובותyravia@gmail.comהרב דוד חדד / 052-720-38-44
תפארת ישראלתימן שאמירבי עקיבא 20 רחובותאשר גמליאל050-475-61-84משה שרת 33 רחובותasher.gamliel@gmail.com
תפארת משהתיצן - בלדייעקב מדהלה 14 רחובותמאיר חיים054-81-58-697שדרות הקיבוצים 11 רחובותryakov7717@gmail.comהרב יעקב מעלם : 054-809-77-17
תקוותנוהרצל 108 רחובותמרדכי ליברטי054--44-07-295שבזי 9/4 רחובותliber1956@walla.comהרב שמעיה אלקיים גולדין 3/10 רחובות 0526438619
lfrishman@gmail.com