מתקני גניזה

בהלכה היהודית, חובת הגניזה היא החובה לגנוז כל כתב שרשום בו אחד משמותיו של האלוקים. בשם גניזה מכנים גם את המקום שבו גונזים את הכתבים האלה.
לפי ההלכה חל איסור להשמיד או לגרום למחיקה של כל מסמך כתוב שמופיעים בו שמותיו של הקב"ה. כך מנסח הרמב"ם את ההלכה הזו:
" כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא, לוקה מן התורה;
שהרי הוא אומר בעבודה זרה, "ואיבדתם את שמם … לא תעשון כן, לה' אלוהיכם" (דברים י"ב, ג-ד("

– הלכות יסודי התורה, פרק ו' הלכה א

כתובות מתקני הגניזה ברחובות:

רח' חיש,
ליד בית הכנסת קרעטשניף.

רח' עזרא,
ליד בית הכנסת פא"י.

רח' מנוחה ונחלה 3,
ליד בית הכנסת בני תורה תימן.

כפר גבירול,
בית הכנסת "אור החיים והשלום", רח' מורן.