הרה"צ רבי ישי שרעבי זצוק"ל  

הרה"צ רבי ישי שרעבי זצוק"ל נולד בא' אלול התרצ"ז לאביו המקובל מורי סעדיה שרעבי זצ"ל מצאצאי רבי שלום שבזי זצ"ל בשכונת אפרים רחובות.
כבר משחר ילדותו ניכר היה בו עדינות הנפש וטוהר המידות, אהבת התורה ויראת שמים. בגיל 9 נכנס לישיבת 'פורת יוסף-רחובות' בראשות הרב אליהו מאיר קובנר זצ"ל שם עשה חיל בלימודיו ועלה והתעלה במעלות התורה והיראה, ושם השתלם גם בתורת המוסר מפי רבותיו בעלי המוסר תלמידי הסבא מנוברדוק, ולאחר מכן המשיך בלימודיו בישיבת 'קול תורה' בירושלים.
לאחר חתונתו למד בכולל 'היכל התלמוד' בתל אביב, ובגיל 27 נתמנה לרבה של שכונת מרמורק ברחובות. לאחר מס' שנים הקים את כולל האברכים להוראה, וכן הקים את בית מדרשו 'הדר התורה' אשר היווה מוקד להפצת תורה ויראה לכל האזור כולו. בערוב ימיו חיבר את ספרו 'מנחת ישי' על התורה והמועדים.
היה עמל כל ימי חייו בתורה, התנהג בקדושה ובטהרה, את ידיעותיו הרבות היה מצניע, והיה מצר ודואג בצער הזולת ושמח בשמחתו, היה כתובת לכל נצרך ונדכה, אהב שלום ורדף שלום, את קהל עדתו הנהיג למעלה מחמישים שנה, ועשה הכול מתוך ענווה ופשטות, ומתוך אהבת ישראל אמיתית אשר בערה בו, דרשותיו ושיעוריו היו ניתנים בחן ובמתיקות אשר היו אופיינים לו, רבים השיב מעוון, והעמיד תלמידים הרבה לתורה ולתעודה, אהוב ונערץ היה על כל שכבות הציבור.
בבוקרו של יום שני ו' שבט התשע"ב השיב את נשמתו הקדושה והטהורה לבוראה, כבוד עשו לו במותו, הוספד ע"י גדולי התורה מכל רחבי הארץ, הותיר אחריו כרם מפואר של בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, הממשיכים את מורשתו הרוחנית.
עם הסתלקותו ניטל כתרה ופארה של שכונת מרמורק והעיר רחובות.

ת.נ.צ.ב.ה.

דילוג לתוכן