תהליך קבלת
תעודת כשרות

מחלקת כשרות

בשורות הבאות אנו מבקשים להביא בפניכם את סדר הפעולות
המתחייבות קודם מתן תעודת הכשרות.
הענקת הכשרות היא השלב הסופי שקודמים לו שלבים חיוניים
אין בדברים הבאים משום חידוש כלל אלא רק בניית השלבים לפי סדר נכון
כדי להקל על הרבנים בכל השלבים הקודמים למתן תעודת הכשרות.
כל הדברים האמורים, הינם פרי נסיון מעשי המצטבר בשטח הכשרות
וכתוצאה מעמל רב, חשיבה מאומצת וממוקדת.

1. הגשת בקשה כתובה מפורטת

כל בעל עסק בתחום המזון יגיש בקשה כתובה ומפורטת בה הוא מבקש מהרבנות המקומית שבתחומה העסק נמצא, שתעניק לו תעודת כשרות וזאת בהתאם לתקנות חוק איסור הונאה (תעודות הכשר). בטופס הבקשה יכתוב את כל הפרטים המזהים את העסק, שמות בעלי העסק, מס' עוסק מורשה.
כמו"כ יפרט בעל העסק את אופי הפעילות באופן מקיף כגון: בישול, אפיה, מוצרים מוגמרים, סוגי אריזה מתוכננים, שעות פעילות, בשרי/חלבי/פרוה וכו'.
טופס זה מהווה את הבסיס להתקשרות עם מחלקת הכשרות המקומית.
מטרת מילוי הטופס בפרוטרוט היא אחת: הכל גלוי, הכל בכתב ומראש. כל זאת, כדי למנוע אי הבנה בהמשך הטיפול.
אין להתפתות ולומר זה לא חשוב אפשר בעל פה.
מסמך בקשת הכשרות החתום על ידי בעל העסק מהווה גם התחייבות מצד המבקש, למלא אחר דרישות והנחיות הרבנות וכאסמכתא למקרה של תקלות או הפרה של ההסכם.

יש לתאם טלפונית פגישה במשרד עם רב מחלקת הכשרות.
לאחר פגישה עם רב מחלקת הכשרות ועיון בטופס הבקשה,מח' הכשרות שולחת רב האחראי על הכשרות או נציג מטעמו לעסק הנ"ל.

א. לבדוק בפועל את העסק על כל מרכיביו, שלוחותיו וסניפיו.
ב. לוודא התאמת הבקשה שבטופס למציאות בעסק.

אישור או שלילת מתן הכשר לעסק על פי הנתונים

בעל העסק מקבל נהלי השגחה המתאימים לעסק שלו והוא חותם שהוא האחראי מבחינה מנהלית ליישומם.

הרבנות והמעוצה הדתית במקום מכינים הסכם השגחה כתוב, בו יפורטו כל הנושאים המהווים התקשרות מחייבת בין בעל העסק ובין הרבנות שהפועל היוצא הוא מתן תעודת כשרות לעסק ואפשרות הפרסום כי העסק אכן כשר כגון:- פרטי זיהוי העסק ובעליו, במקרה של חברה בע"מ יש לקבל שמות בעלי המניות ושמות המנכ"ל או המנהל או הגורמים האחראיים. 

בעל העסק ישלם אגרה בסכום הכתוב בחוזר מנכ"ל משרד הדתות ויקבל קבלה על כך.

הרב המקומי יאשר הנפקת התעודה לעסק.

הרבנות –תנפיק תעודת כשרות הולמת – יש חשיבות לצורת התעודה, לפרטי העסק באופן ברור, לסוג הניר באופן שצילום התעודה לא יצא ברור וכן מיספור התעודות .
החותם על התעודה הוא הרב המקומי שהוסמך לכך ע"פ חוק.

דילוג לתוכן