מאפית דהרי זכרי'ה

כתובת: אפריים זקס 48 רחובות

סוג העסק:

סוג כשרות:

שם המשגיח: קיסנר צבי

לתשומת לבכם:
רק תעודת כשרות מקורית ובתוקף היא ההוכחה לכשרות העסק