קפה לוי'ס פקולטה לחקלאות

כתובת: הפקולטה לחקלאות רחובות

סוג העסק:

סוג כשרות:

שם המשגיח: יצחק דהן

לתשומת לבכם:
רק תעודת כשרות מקורית ובתוקף היא ההוכחה לכשרות העסק