הרה"צ רבי ישי שרעבי זצוק"ל  

הרה"צ רבי ישי שרעבי זצוק"ל נולד בא' אלול התרצ"ז לאביו המקובל מורי סעדיה שרעבי זצ"ל מצאצאי רבי שלום שבזי זצ"ל בשכונת אפרים רחובות.כבר משחר ילדותו ניכר היה בו עדינות הנפש וטוהר המידות, אהבת התורה ויראת שמים. בגיל 9 נכנס לישיבת 'פורת יוסף-רחובות' בראשות הרב אליהו מאיר קובנר זצ"ל שם עשה חיל בלימודיו ועלה והתעלה במעלות […]

הרב יחזקאל כהן זצ"ל

רב העדה הספרדית וחבר לשכת הרבנות (תשי"ב -תשל"ג) הרה"ג ר' יחזקאל זצ"ל,נולד בפרס לאביו הרה"ג ר' מאיר הכהן זצ"ל,בשנת תרע"ד.בהיותו כבן ארבע שנים,נתייתם מאביו,ובגיל שבע עלה ארצה עם אימו המנוחה מרת טוטי שרה ז"ל ושלושת אחיו.המשפחה התיישבה בירושליים,ור' יחזקאל הוכנס לבית המדרש היסודי-"דורש ציון",שאותו סיים בהצטיינות.עם סיום לימודיו בבית המדרש הנזכר,למד ר' יחזקאל בבית המדרש […]

הרב מארי יוסף יחיא משולם זצ"ל

רב העדה התימנית (תרנ"ח -תש"ל) קווים לדמותו של הרב יוסף בן משולם יחיא זצ"ל הרב הראשי לעדת התימנים ברחובותוסגן נשיא איגוד רבני תימן בישראל המשפחה בתימןהרב יוסף בן משולם יחיא מנוחתו עדן, נולד בירח שבט שנת תרנ"ח, לאמו הצדקת ג'אזל לבית שלום שרעבי נ"ע, ולאביו החכם הרב משולם יחיא זצ"ל, בכפר רועאש שבחלק הדרומי מערבי של […]

 הרב אהרון אלימלך בר-שאול זצ"ל

רב ראשי ואב"ד (תשי"ב-תשכ"ה) בשנת תשי"א נבחר לרבה הראשי של רחובות. כרב ראשי פעל לחיזוק היהדות בעיר, בין השאר שקד על שמירתה הציבורית של השבת, יצר סביבו חוג של זוגות צעירים ויזם את הקמתו של בניין הרבנות, אותו שאף להפוך למרכז רוחני הכולל ספריה תורנית עשירה. לימד בישיבת כרם ביבנה ובישיבת הדרום. כיהן כחבר בוועדה […]

 הרב צבי יהודה מלצר זצ"ל

רב ראשי ואב"ד (תש"ז-תשי"א) הרב צבי יהודה מלצר זצ"ל, בנו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שהיה ראש ישיבת 'עץ חיים' בירושלים, נולד בעיר מיר שבליטא בשנת תרנ"ט. את עיקר חינוכו קיבל מאביו, וכן מרבי יוסף יוזל הורביץ זצ"ל, ה'סבא' מנובהרדוק, תלמידו של רבי ישראל סלנטר זצ"ל ומייסדה של רשת ישיבות נובהרדוק. על טביעת […]

 הרב צבי שטיינמן זצ"ל

 רב המושבה (תרפ"ח – תש"ז) הרב צבי שטיינמן נולד בשנת 1864 בעיירה לבדוב אשר בליטא. הוא למד במשך מספר שנים בישיבת וולוז'ין המפורסמת שהייתה אז הישיבה הגדולה והחשובה ביותר בעולם היהודי , והוסמך לרבנות ע"י הנצי"ב – רבי נפתלי צבי יהודה ברלין שהיה ראש הישיבה.לאחר נישואיו גר בעיירה סמרגון אשר בליטא ולמד שם בישיבה כאברך […]